# Stowarzyszenie Brzeskich Amazonek - , - amazonki.brzesko.pl
Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia
Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka
www.amazonki.brzesko.pl
Masz pytanie? Pisz!
kontakt@amazonki.brzesko.pl
Członkinie Brzeskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka składają najserdeczniejsze podziękowania tym, dzięki którym w bieżącym roku mogły prowadzić swoją działalność skierowaną przede wszystkim do kobiet. W 2013 roku dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenie zreazlizowało trzy projekty: „ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM” - wsparcie finansowe Gminy Brzesko, projekt realizowany wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku, „ROLA REHABILITACJI W ZAPOBIEGANIU WYSTĘPOWANIA I LECZENIU OBRZĘKU LIMFATYCZNEGO” - projekt finansowany przez Zarząd Powiatu Brzeskiego, „OBRZĘK LIMFATYCZNY – ZAPOBIEGANIE, REHABILITACJA, LECZENIE” - dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
16 grudzień 2013
W dniach od 2 do 4 września 2013 roku odbył się kurs drenażu limfatycznego realizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Kurs przeprowadzono w pomieszczeniach Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Ogrodowej 1 w godz. od 16 do 19. Szkolenie prowadziły: dr Katarzyna Ochatek i mgr Joanna Kurpiewska.
22 listopad 2013
Brzeskie Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi Amazonka realizuje projekt „OBRZĘK LIMFATYCZNY – ZAPOBIEGANIE, REHABILITACJA, LECZENIE” w ramach zadania „Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej”. Na realizację projektu Brzeskie Amazonki uzyskały dotację w kwocie 4 626,60 zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2013r.
22 listopad 2013

Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  Następna2012 Amazonki Brzesko - www.amazonki.brzesko.pl
Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów na stronie są zastrzeżone. | Projekt i wykonanie: ZETO S.A.